Landschapstriënnale

Landschapstriënnale

De landschapstriënnale is een driejaarlijkse manifestatie om het landschap te vieren. Maar ook om bewustzijn van de waarde, betrokkenheid en samenwerking bij beheer en ontwikkeling te versterken, van het publiek én professionals en waar actuele thema’s op de agenda worden gezet. De Landschapstriënnale 2017 vindt plaats in PARK21 en draagt het thema 'Het Volgende Landschap'. 

Podium voor Architectuur ontwikkelt als een van de curatoren van de Landschapstriënnale een uitgebreid programma van excursies, exposities, lezingen, pop up diners en expertmeetings over de urgente onderwerpen: 

  • Het volgende landschap als leefomgeving
  • Het volgende landschap als innovatieruimte
  • Het volgende landschap als vestigingsfactor
  • Het volgende landschap als ontwerpopgave

Bekijk de folder van de Landschapstriënnale hier.

Over PARK21
Het centrale overheidsbeleid maakte van Nederland een heldere ruimtelijke structuur. Ondanks de hoge bevolkingsdichtheid zijn de groene ruimten tussen steden nog niet volgebouwd. Het in 2008 gelanceerde plan voor PARK21 is een goed voorbeeld van de moeilijkheden rondom de toekomst van landschappen. In eerste instantie is er gedreigd de agrariërs van hun land af te zetten. Met de toenemende recessie en het daarmee samenhangende abrupt terugtreden van de overheid, is de koers omgebogen naar multifunctionele bedrijfsvoering om de boeren juist zoveel mogelijk betrokken te houden. Wie is er eigenaar van het landschap nu de Rijksoverheid en lokale overheid zich steeds meer terugtrekken? Hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van het landschap gehandhaafd blijft, er geïnvesteerd blijft worden en nieuwe doelgroepen worden bereikt?

Het agenderen van de toekomst van de ruimtelijke ordening en het landschap in een bredere context
Hoe verhouden het landschap, de wateropgave en de voedselopgave zich tot elkaar en tot de terugtredende overheid? Grond is meer dan een landschap om asfalt op te leggen. Het heeft een cyclus en het is iets wat mensen bindt. Hoe wordt het algemeen belang gediend van stads- en regio-overstijgende opgaves? Kan PARK21 een voorbeeldfunctie vormen hoe wel of juist hoe niet om te gaan met landschap in relatie tot de luchtvaart en de metropoolregio? 

Programma
Het definitieve programma van het Podium voor Architectuur is volop in ontwikkeling en verwachten wij medio juni compleet te hebben. Heeft u ideeën om ook aan te sluiten bij ons programma, dan vernemen wij dat graag. U kunt ons altijd e-mailen op info@podiumarchitectuur.nl. Voor meer informatie over het complete programma van de Landschapstriënnale verwijzen we u graag naar de website van de Landschapstriënnale.

Archief

Gereserveerd Rijssenhout
excursie, lezing, presentatie, workshop | 29 september 2017 (vrijdag) - 09:30 tot 17:00

Gereserveerd Rijsenhout: URBAN LAB, Experimenteren met wonen / werken / leren rond de geluidszone

Een dagprogramma met een excursie, lezingen, workshop en een presentatie met experts, ontwerpers, kunstenaars en ervaringsdeskundigen gericht op experimenten met wonen/werken/leren rond de geluidszone, op weg naar concrete voorstellen.
Kinderworkshop Bamboe bouwen
kinderworkshop | 24 september 2017 (zondag) - 14:00 tot 16:00

Kinderworkshop: Bouwen met bamboe

Hoe bouw je bruggen en torens van bamboe en wat kun je er nog meer mee? Voor alle kinderen vanaf 8 jaar!
Concert Het Geluidslandschap
kinderworkshop, lezing, vertoning, workshop | 24 september 2017 (zondag) - 14:00 tot 17:00

Het Volgende Culturele Landschap

Wat is de betekenis van het landschap voor literatuur, muziek, beeldende kunst en ontwerp? Het programma op deze zondagmiddag is rijk gevuld met geluid, film, verhalen en kunst voor alle leeftijden.  
Waterwandelen Fort bij Aalsmeer
excursie | 23 september 2017 (zaterdag) - 13:30 tot 15:30

Waterwandelen Fort bij Aalsmeer

Zet je zintuigen op scherp en wandel mee door ons waterlandschap! Een waterwandeling door de fortgracht gaat over ervaren en zien van het landschap vanuit een ander perspectief.
Concert Het Geluidslandschap
| 22 september 2017 (vrijdag) - 16:30 tot 17:00

Concert Het Geluidslandschap I

Het Geluidslandschap is een compositie voor blazers van Erik Waerts gemaakt op verzoek van Podium voor Architectuur.
Kader Abdolah
bijeenkomst, lezing | 19 september 2017 (dinsdag) - 16:00 tot 18:00

Landschapstroonrede door Kader Abdolah

Op de derde dinsdag van september organiseert de Landschapstriënnale 2017 net als in 2014 de Landschapstroonrede. Schrijver Kader Abdolah heeft de uitnodiging met groot plezier geaccepteerd, omdat hij naar eigen zeggen: “… graag zijn gedachten over de betekenis van het landschap wil laten gaan.”
Proeverij van (Stil)Leven
bijeenkomst, expertmeeting | 15 september 2017 (vrijdag) - 15:30 tot 18:30

Proeverij van (Stil)Leven

Hoe kan voedselproductie bijdragen aan Het Volgende Landschap? Welke betekenis kennen we het landschap toe? Proeven van (Stil)Leven vormt het jaarlijkse moment waarop het regionale voedselnetwerk de ruimtelijke en economische betekenis van voedselproductie in de regio bespreekt.
Foto: Danny de Casembroot
expertmeeting | 12 september 2017 (dinsdag) - 08:00 tot 17:00

Symposium: Het Volgende Woonlandschap

Hoe gaan we om met de noodzaak het unieke Nederlandse landschap te koesteren en wat is de verstedelijkingsopgave van morgen? Op 12 september komen marktpartijen, ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, ondernemers, planologen, economen en sociologen bij elkaar om hierover van gedachte te wisselen.
Tractordans - Thomas Lenden Photography
lezing, vertoning | 9 september 2017 (zaterdag) - 16:30 tot 17:00

Tractordans lezing door Neeltje ten Westenend

Ontwerper en beeldend kunstenaar Neeltje ten Westenend geeft een lezing over haar project ‘Tractordans’, uitgevoerd door de boeren van de Rijnlanderweg in de Haarlemmermeer. 
Remke Spijkers: Ruigenhoek
lezing | 9 september 2017 (zaterdag) - 15:15 tot 15:45

Hoe verbeeld je de interactie tussen mens en natuur? Een lezing door Remke Spijkers

Landschapsfotografe Remke Spijkers laat zien welke rol natuur en landschap in haar werk spelen en hoe zij de interactie tussen mens en natuur verbeeld. 

Pagina's