Dag van de Architectuur

Dag van de Architectuur

Op zaterdag 2 juni vindt de landelijke Dag van de Architectuur plaats in een groot aantal steden in Nederland. De organisatie is een samenwerking van diverse architectuurncentra met het doel de professionele kijk op architectuur en de liefde voor het vak bekend te maken bij het grote publiek. In elke stad wordt het landelijke thema, Stad voor morgen, uitgewerkt naar een programma met lokale accenten. 

Podium voor Architectuur organiseert een dagvullend programma met de titel 'Destination Rijsenhout', met een fotowedstrijd, een lezing, een expertmeeting, een workshop en een excursie. De locatie is het dorp Rijsenhout in de Haarlemmermeerpolder. Bekijk hier het voorlopige programma.

Rijsenhout wordt al een decennium lang beheerst door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Er mag niet bijgebouwd worden, het lukt niet de verouderde kassen op te schalen en er is geen financieel draagvlak om het dorpscentrum te vernieuwen. Op 29 september fietste onder leiding van de Regiegroep een groep bewoners, ontwerpers, beleidsmakers, procesmanagers en ondernemers langs de Westeinderplas en het achterliggende woon- en kassengebied. Het bleek een ruimtelijk avontuur met onverwachte uitzichten, kwaliteiten en ook veel restanten uit een verleden die om opruiming en verruiming van het blikveld roepen.

In workshops en dialogen werden de kansen benoemd en vervolgens verbeeld. Hoe kunnen we een (tijdelijke) invulling te geven aan de huidige problematiek als stap naar een oplossing voor langere termijn? Kan Rijsenhout een voorloper worden op het gebied van experiment met nieuwe innovatieve bedrijvigheid, nieuwe (jonge) inwoners en nieuwe manieren van bouwen en wonen in een betere luchthavenregio? Lees meer over de Casus Rijsenhout.