Producten

Het Ringvaartgevoel, een ontdekkingsreis rond de Haarlemmermeer

Auteur Herman Vuijsje en fotografe Marian van der Veen nemen de lezer en wandelaar mee op ontdekkingsreis langs de Ringvaart. In de vorm van een reisverslag beschrijven ze ervaringen en ontmoetingen onderweg, geïllustreerd met veel foto’s. Het boek is inmiddels veel verkocht. 

Publicatie Tussen Tijd; gebruik van ruimte in transitie

De huidige manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen lijken in de crisis hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte naar flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar.

Inventarisatie Stedenbouw Bottom-Up

In de ruimtelijke ontwikkelingen van Haarlemmermeer lijken de bedrijvenparken rond Schiphol en aan de oostelijke zijde van Hoofddorp leidend. Binnen de bestaande parken is veel leegstand, stilstand, maar ook

120 jaar Architectuur: Particulier opdrachtgeverschap

Deze publicatie is op aanvraag te bekijken. Wilt u deze publicatie bekijken mail dan naar info@podiumarchitectuur.nl

 

Architectuurbeschouwing kantoorgebouwen vanaf 1900

Deze publicatie is op aanvraag te bekijken. Wilt u deze publicatie bekijken mail dan naar info@podiumarchitectuur.nl

Tijdelijke Landschappen

Op 28 maart organiseerde het Podium voor Architectuur een workshop over Tijdelijke Landschappen. Waar in de Haarlemmermeer vroeger gevist werd, wordt nu graan verbouwd. Dat graan heeft deels plaatsgemaakt voor stedelijke- en gebiedsontwikkeling.

Umnutzucg

Umnutzung

Internationale expositie. Het thema hergebruik is in Haarlemmermeer een jong verschijnsel, maar vanuit een internationaal perspectief zijn er al vele geslaagde voorbeelden te zien.

Voorbeeld Sketch Up

'Sketch Up!'

De cursus 'SketchUp!' waarin jongeren tussen de 14 en 21 jaar 3D ontwerpen hebben gemaakt op de computer is erg succesvol gebleken!
Samen met de deelnemende jongeren is bedacht een expositie te maken van de ontwerpen.

Pagina's