Ymere

De samenwerking van Podium voor Architectuur met Ymere is gericht op de maatschappelijke kant van architectuur en stedenbouw en de actuele ruimtelijke vraagstukken. Dit resulteert in 2013 in lezingen en inventarisatiebijeenkomsten voor een breed publiek over actuele onderwerpen. Zoals de lezing Tudorpark, over historisch bouwen in de polder en de waardering van de toekomstige bewoners.
Kleinschalige seizoensacties besteden aandacht aan de moestuinen op deze locatie.
Vanuit casus Floriande vervolgen we de betekenis van wonen in een specifiek omgeving. Wat is de invloed van architectuur en stedenbouw op sociale duurzaamheid? Een inventarisatie met ervarings- en theoretisch deskundigen.
Een derde bijeenkomst is gericht op broedplaatsen (kleinschalige bijzondere werkactiviteiten. In diverse steden hebben broedplaatsen aanjagende functies in de woonwijken. Wat kunnen we importeren naar Haarlemmermeer? Kan werken aan huis een bijdrage leveren aan een levendige wijk?
Tot slot inventariseren we de kansen voor verbinding van het stationsgebied met Hoofddorp centrum? Zijn er kansen voor combinaties van werken, wonen en recreëren? Wat zijn de wensen van gebruikers en bewoners?

Volg de agenda voor meer informatie.