SADC

SADC steunt Podium voor Architectuur met expertise en als donateur van het project Werklust.

SADC ontwikkelt hoogwaardige, bereikbare, (inter)nationaal concurrerende werklocaties op de WESTAS. Voor huidige en toekomstige generaties. Deze locaties dragen eraan bij dat de WESTAS van Amsterdam één van de top 5 vestigingsregio’s in Europa wordt. Om deze missie te realiseren, werkt SADC bij haar locatie- en  gebiedsontwikkeling altijd samen met private en publieke netwerken en kennisinstellingen en verbindt de 4 thema’s: Locatieadvies, Werklocaties 2.0, Beyond Logistics en Toekomstbestendige gebiedsontwikkeling. (Bron: SADC)