Fonds 21

Fonds 21 subsidieert het project Tussen en Nu en Toekomst, Leren in de Metropo(o)lder, gericht op ontwerp denken (Design Thinking) en co-creatie in het voortgezet onderwijs.

Fonds 21 steunt projecten en initiatieven voor Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij om zo de Nederlandse samenleving te verrijken. Binnen Kunst & Cultuur bevordert Fonds 21 initiatieven van professionele kunstinstellingen om een groter of juist een ander publiek te bereiken. Wij hebben ook aandacht voor bijzondere projecten en experimenten voor kleiner publiek en staan open voor educatieprojecten. Binnen Jongeren & Maatschappij stimuleert Fonds 21 initiatieven van professionele organisaties waardoor jongeren meer zelfredzaam worden.”(Bron: Fonds 21)