Stichting Vrienden van het podium

Stichting Vrienden van het Podium

 

Welkom op de pagina van de Vrienden van het Podium.

Het Podium ontplooit als architectuurcentrum talrijke initiatieven rondom de kwaliteit van de gebouwde omgeving in de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Al ruim 10 jaar trekt zij met een inspirerend programma het hele jaar rond een breed publiek van kinderen tot en met professionals. 

De Vrienden

De Stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol vindt de werkzaamheden van het Podium van groot belang. Dit vanuit de overtuiging en beweegreden dat de kwaliteit van de gebouwde omgeving een belangrijke bijdrage kan leveren aan de attractiviteit van de omgeving  als (internationaal) vestigingsklimaat, aan het leefmilieu en aan het maatschappelijk draagvlak voor de regionaal economische ontwikkeling. De Vrienden steunen daarom het Podium waar het kan. De stichting is opgericht op 14 maart 2011 en heeft de ANBI-status van de Belastingdienst.

Wat doen wij

De Vrienden steunen het Podium op de volgende manieren;

 • het adviseren van het Podium vanuit de kennis, ervaring en netwerk van de Vrienden,
 • het ondersteunen van het Podium bij het organiseren van de benodigde middelen om hun programma te realiseren,
 • het bevorderen van bekendheid en zichtbaarheid van het Podium.

Het Podium heeft beperkte middelen voor realiseren van hun programma. Een aantal initiatieven kunnen zonder extra steun niet plaatsvinden. De Vrienden proberen voor deze initiatieven aanvullende middelen te vinden. Zowel financieel als in natura. Dit doen de Vrienden door zowel specifiek voor een bepaald initiatief als voor het gehele programma middelen te werven. Verworven middelen worden pas ter beschikking gesteld aan het Podium als het initiatief waarvoor de steun wordt aangevraagd van voldoende kwaliteit om een bijdrage te leveren aan (de discussie over en bewustzijn van) de kwaliteit van de bebouwde omgeving van de regio. De Stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol heeft de ANBI status.

Wie zijn wij

Het bestuur van de stichting Vrienden van het Podium voor Architectuur wordt gevormd door mensen die nauw betrokken zijn bij het gebied van de Haarlemmermeer en Schiphol aangezien zij er wonen en/of werken en daarnaast grote affiniteit hebben met de kwaliteit van de gebouwde omgeving. De Vrienden bestaan uit:

 • Frits Vermeijs (vml. sectorhoofd Strategisch Beleid, gemeente Haarlemmermeer)
 • Paul Jansen (Commercieel directeur, SADC)
 • Kees Smilde (Directeur, Case-Management Delft)
 • Mark Soree (Lid schoolleiding Kaj Munk-College, Hoofddorp)
 • Daniela Wullers (Adviseur en onderzoeker ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken)

Ook het Podium steunen?

 • Bent u geïnteresseerd in de mogelijkheid om begunstiger, (hoofd)sponsor of mecenas te worden? 
 • Wilt u een of meer activiteiten uit het jaarprogramma van het Podium financieel of in natura ondersteunen?
 • Wilt u meer informatie over de Vrienden?

Dan kunt u contact opnemen met Frits Vermeijs of een van de andere bestuursleden via onderstaande contactgegevens. Wij maken graag tijd voor een gesprek.

De programma’s van het Podium zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren: Kamer van Koophandel Amsterdam, gemeente Haarlemmermeer, SADC, APPM en BPD Ontwikkeling BV Regio Noord-West (vh Bouwfonds Ontwikkeling).

logo SADC     appm     bpd   gemeente Haarlemmermeer

Contact en gegevens

De Vrienden:

Algemeen:

 • Website: www.vriendenvhpodium.nl
 • Email: info@vriendenvhpodium.nl
 • Telefoon: 06-47234439 (Frits Vermeijs)
 • Postadres: Spicalaan 8, 2132 JG Hoofddorp
 • KvK: Haarlem 52557510
 • Banknr: Rabobank 1253.81.727
 • Belastingnr: 8504.98.740
 • ANBI-status: (Algemeen Nut Beogende Instelling) per 15 april 2011

Documenten