Organisatie

Foto: Kees van der Veer

Het Podium is het lokale architectuurcentrum voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Bent u nieuwsgierig naar de kunstdiscipline architectuur? Het Podium laat u kennismaken met de ontwikkelingen op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening.

Bewoners, bestuurders en deskundigen discussiëren hier op neutraal terrein. Architecten genereren nieuwe ideeën. Kinderen en jongeren ervaren architectuur bij workshops, 'De architect op school' en professioneel lesmateriaal. Naast een kernprogramma van lezingen en kinderworkshops zijn er tentoonstellingen, excursies en rondleidingen en de Dag van de Architectuur. 

Het Podium is onderdeel van Het Cultuurgebouw, met vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het Cultuurgebouw verleent huisvesting, advies en logistieke & facilitaire steun aan het Podium.
De activiteiten worden gedragen door de programmaraad - een groep architecten, die de inhoudelijke invulling van het programma vormgeeft- en de coördinator van het Podium.

Visie

Het Podium is een dynamisch kennisplatform dat in deze tijd van vele architectonische ontwikkelingen optreedt als monitor en inspirator voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium fungeert als adviseur bij nieuwe ontwikkelingen op lokaal gebied en als venster naar de wereld waarmee Haarlemmermeer als deel van een regio in een internationale context kan worden geplaatst.

Missie

Het Podium draagt als onafhankelijke organisatie bij aan de kwaliteit van architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Haarlemmermeer door een zo divers mogelijk publiek te betrekken in de activiteiten en architectuur te laten beleven. Ook wil het Podium zoveel mogelijk (kennis)uitwisseling bewerkstelligen tussen verscheidene bij architectuur en ruimtelijke ontwikkeling betrokken partijen.

Kernwaardes

Professionaliteit, kwaliteit, aandacht, betrokkenheid, innovatie, creativiteit en enthousiasme. 

Strategie

Het Podium is het lokale architectuurcentrum voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol en laat diverse mensen kennismaken met innovatieve ontwikkelingen op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening in deze bijzondere regio. Het programma van het Podium wordt daarom altijd gemaakt rond actuele ruimtelijke en architectonische vraagstukken. Op dit manier loopt het Podium voorop en baant nieuwe wegen door mensen samen te brengen en actuele onderwerpen op de kaart te zetten. Het programma en de doelgroepen zijn daarom altijd in beweging.