Organisatie

Foto: Kees van der Veer

Het Podium is het lokale architectuurcentrum voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Bent u nieuwsgierig naar de kunstdiscipline architectuur? Het Podium laat u kennismaken met de ontwikkelingen op het gebied van architectuur en ruimtelijke ordening.

Bewoners, bestuurders en deskundigen discussiëren hier op neutraal terrein. Architecten genereren nieuwe ideeën. Kinderen en jongeren ervaren architectuur bij workshops, 'De architect op school' en professioneel lesmateriaal. Naast een kernprogramma van lezingen en kinderworkshops zijn er tentoonstellingen, excursies en rondleidingen en de Dag van de Architectuur. 

Het Podium is onderdeel van Stichting Pier K, voorheen CKC de Meerse, met vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Pier K verleent huisvesting, advies en logistieke & facilitaire steun aan het Podium.
De activiteiten worden gedragen door de programmaraad - een groep architecten, die de inhoudelijke invulling van het programma vormgeven- en de coördinator.

VISIE

Wij zijn een dynamisch kennisplatform dat in deze tijd van vele architectonische ontwikkelingen wil optreden als monitor en inspirator voor Haarlemmermeer. Wij willen fungeren als adviseur bij nieuwe ontwikkelingen op lokaal gebied en als venster naar de wereld waarmee Haarlemmermeer als deel van een regio in een internationale context kan worden geplaatst.

Missie

Wij dragen als onafhankelijke organisatie bij aan de kwaliteit van architectuur in Haarlemmermeer door een zo divers mogelijk publiek te betrekken in onze activiteiten en architectuur te laten beleven. Ook willen we zoveel mogelijk (kennis)uitwisseling bewerkstelligen tussen verscheidene bij architectuur betrokken partijen.

Kernwaardes

Professionaliteit, kwaliteit, aandacht, betrokkenheid, creativiteit en enthousiasme 

Strategie

Het Podium zal een zo divers mogelijk publiek betrekken door te onderzoeken en aan te sluiten bij de verscheidene doelgroepen binnen Haarlemmermeer. Wij richten ons op 50% lokaal en 50% globaal en onze activiteiten passen wij hierop aan, opdat er grotere kennis ontstaat betreffende de mogelijke ontwikkelingen voor Haarlemmermeer. Wij willen bijdragen aan de ontwikkeling van Haarlemmermeer door onderzoek te doen naar de Haarlemmermeer en naar vergelijkbare regio's in internationale context. De resultaten worden vertaald in activiteiten, projecten en/of advies. Wij communiceren en werken nauw samen met ons lokale, nationale en internationale netwerk, opdat we een hoog mogelijke kwaliteit in onze producten realiseren, onze kennis actueel blijft en deze kennis altijd op vraag kan worden geleverd.