Organisatie

Foto: Kees van der Veer

Het Podium van Architectuur is onderdeel van Het Cultuurgebouw, met vestigingen in Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Het Cultuurgebouw verleent huisvesting, advies en logistieke & facilitaire steun aan het Podium.
De activiteiten worden gedragen door de programmaraad - een groep architecten, die de inhoudelijke invulling van het programma vormgeeft- en de coördinator van het Podium.

Visie

Het Podium is een dynamisch kennisplatform dat in deze tijd van vele architectonische ontwikkelingen optreedt als monitor en inspirator voor de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium fungeert als adviseur bij nieuwe ontwikkelingen op lokaal gebied en als venster naar de wereld waarmee Haarlemmermeer als deel van een regio in een internationale context kan worden geplaatst.

Missie

Het Podium draagt als onafhankelijke organisatie bij aan de kwaliteit van architectuur en ruimtelijke ontwikkeling in Haarlemmermeer door een zo divers mogelijk publiek te betrekken in de activiteiten en architectuur te laten beleven. Ook wil het Podium zoveel mogelijk (kennis)uitwisseling bewerkstelligen tussen verscheidene bij architectuur en ruimtelijke ontwikkeling betrokken partijen.

Kernwaardes

Professionaliteit, kwaliteit, aandacht, betrokkenheid, innovatie, creativiteit en enthousiasme. 

Strategie

Het Podium voor Architectuur is het lokale architectuurcentrum van de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium initieert programma op urgente ruimtelijke vragen.  Podium functioneert als kennisnetwerk voor bewoners van alle leeftijden, bedrijven, ontwerpers, bestuurders en deskundigen. Een vragen stellend programma voor en met een breed publiek. Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken , voedsel, mobiliteit en leren zijn de uitgangspunten waarvoor een meerjarenprogramma wordt ontwikkeld met tentoonstellingen, expertmeetings, lezingen, excursies en een uitgebreid scholenprogramma dat ‘Leren in de Metropolder’ heet.

Metropo(o)lder
Haarlemmermeer is een dynamische en unieke regio. De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, groeikernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld kan worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals Podium voor Architectuur het noemt: de Metropo(o)lder. Het is een landschap met een buitengewoon veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook met de beperkingen van de geluidscontour van de luchthaven, waarin beschreven wordt waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.  

In wat voor regio willen wij leven?
De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van economische en technologische ontwikkelingen, de druk op de woningmarkt, toenemende (logistieke) bedrijvigheid en voedselproductie roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?