Over Podium

©Daniel Nicolas voor Podium voor Architectuur

Het Podium voor Architectuur is het lokale architectuurcentrum van de regio Haarlemmermeer en Schiphol. Het Podium initieert programma's op urgente ruimtelijke vragen. Podium functioneert als kennisnetwerk voor bewoners van alle leeftijden, bedrijven, ontwerpers, bestuurders en deskundigen. Met een vragenstellend programma voor en met een breed publiek. Thema’s uit alle lagen van het landschap komen aan bod: wonen, werken, voedsel, mobiliteit en leren zijn de uitgangspunten waarvoor een meerjarenprogramma wordt ontwikkeld met tentoonstellingen, expertmeetings, lezingen, excursies en een uitgebreid scholenprogramma dat Leren in de Metropolder heet.

Metropo(o)lder
Haarlemmermeer is een dynamische en unieke regio. De contrasten in het in 1852 drooggelegde polderlandschap zijn groot, met kleine en oude dorpen langs de Ringvaart, groeikernen Nieuw-Vennep en Hoofddorp, een uitgebreid netwerk aan infrastructuur en de internationale luchthaven Schiphol, als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Dit maakt dat wanneer er ergens in Nederland een verhaal over ruimtelijke inrichting verteld kan worden, dit wel in Haarlemmermeer is, of zoals Podium voor Architectuur het noemt: de Metropo(o)lder. Het is een landschap met een buitengewoon veelzijdige ruimtelijke kwaliteit, door de ruime aanwezigheid van water, maar ook met de beperkingen van de geluidscontouren van de luchthaven, waarin beschreven wordt waar men wel en niet mag bouwen, werken en wonen.  

In wat voor regio willen wij leven?
De transformatie van het landschap van Haarlemmermeer als gevolg van energietransitie, klimaatverandering, voedselvoorziening en een enorme woningbouwopgave roept veel vragen op. Het is een uitgelezen plaats om ruimtelijke ontwikkelingen te implementeren, maar hoe kunnen we de ontwikkelingen aan elkaar verbinden? Kunnen we komen tot een model dat (universeel) overdraagbaar is naar andere delen van Nederland? Kortom, kunnen wij de bouwstenen voor een betere regio aandragen?