Park21 als filmdecor

Sectie
Leren
Ontwerpen
Leren in de Metropo(o)lder

Opdrachtgever Tessel van Toorn van Park21 gaf jongeren de opdracht om een filmpje te maken van 21 seconden met als uitgangspunt en locatie PARK21.

Al jaren werkt gemeente Haarlemmermeer aan een groot landschappelijk plan in het hart van Haarlemmermeer: PARK21. Dit is een nieuwe bestemming waar stad en land elkaar ontmoeten in een metropolitaans park. PARK21 wordt een bijzonder polder-park van maar liefst 1.000 hectare, met veel ruimte voor groen en recreatie.

Bij de opstart van het project maakten de jongeren een fietstocht door Park21 om locaties te spotten voor hun korte film. Plekken die op aanraden van de opdrachtgever bezocht werden waren onder andere het Pomphuisje aan de Hoofdvaart bij het crematorium; het Eerste deelgebied, uitkijkend over de polder, met het hoogste punt op de zogeheten parklaag bij de speeltuin Kleiland; de Calatrava-bruggen, grenzend aan het park, aan de Hoofdvaart; de mooiste boerderij in PARK21 en de Parklanden aan de Rijnlanderweg.

Vertoning eindresultaten
Vertoning eindresultaten

Vertoning eindresultaten

Aan de hand van de gespotte locaties in PARK21 maakten de jongeren in teams een storyboard om vervolgens terug te gaan naar het park om het filmmateriaal op te nemen. Het beeldmateriaal monteerden de teams vervolgens tot een kort filmpje van 21 seconden. De eindresultaten werden aan de opdrachtgever Tessel van Toorn van Park21 getoond in de aula van het Haarlemmermeerlyceum.

Opdrachtgever

PARK21, gemeente Haarlemmermeer

Thema

Landschap, film, storyboard, decor, montage, beeld & geluid.