Proefstation Hoofddorp - een groot succes

Op 9 oktober 2015 tijdens Proefstation Hoofddorp gingen ruim honderd mensen (bewoners, leerlingen, studenten, (jonge)ondernemers, vastgoedeigenaren, ambtenaren, wetenschappers en vele anderen) in workshops aan de slag om van Beukenhorst-West weer een leuk en leefbaar gebied te maken.

De workshops leverden goede en bruikbare resultaten op, en er werden verrassend veel vervolgacties aan gegeven.