Presentatie ontwerpvoorstellen '(T)huis ver van Huis' voor Atelier Rijksbouwmeester

Op het Herbert Vissers College werd in de maanden maart t/m juni gewerkt aan een wel heel bijzondere opgave. De prijsvraag ‘A Home Away From Home’ van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers en rijksbouwmeester Floris Alkemade is vertaald naar een vergelijkbare opgave voor leerlingen uit 4 vwo. De leerlingen werken in plaats van uit de standaard lesmethode aan deze opgave, die past binnen het curriculum en bovendien een belangrijk en actueel maatschappelijk én ruimtelijk vraagstuk aan de orde stelt. 

Op 4 juli werden de ontwerpen gepresenteerd aan een jury. Juryleden: Marcel van Heck (Atelier Rijksbouwmeester), Roelof Duursema (Vluchtelingenwerk NL), Ezra Meijer (Herbert Vissers College), Arjanne Lagendijk (NMCX) en Barbara Luns (Podium voor Architectuur).

Uitwerking
Op basis van hun onderzoek ontwierpen de leerlingen een tijdelijk (t)huis voor vluchtelingen. De voorstellen bieden een letterlijk dak boven het hoofd, maar is nadrukkelijk ook een plek waar mensen zich thuis kunnen voelen in een tijd van onrust. De huisvesting is in eerste instantie bedoel voor vluchtelingen, maar is daarnaast ook voor anderen die een goed (t)huis zoeken: studenten, starters, ouderen, arbeidsimmigranten, etc. De woningen moeten een aanwinst zijn voor de omgeving, zowel ruimtelijk als sociaal. 

Meer informatie over het project vindt u op www.lerenindemetropolder.nl