Podiumblog

Leerlingen HVC aan de slag met het ontwerp van expositiemeubelen

vmbo-leerlingen HVC ontwerpen expositiemeubelen

3e klas vmbo-leerlingen Standbouw van het Herbert Vissers College hebben afgelopen weken expositiemeubelen ontworpen die niet alleen mooi zijn, maar ook meerdere keren kunnen worden ingezet voor school. Bij het ontwerp moesten de leerlingen er rekening mee houden dat het meubel niet te groot is, maar ook makkelijk op te bergen is (bijvoorbeeld demonteerbaar of opvouwbaar).

Handel en Verkoop - foto: Britt Dekker

Pop-up project – Handel & Verkoop

Vorige week hebben de 3e klas vmbo leerlingen Handel & Verkoop van het Herbert Vissers College plannen ontwikkeld geïnspireerd op Pop-up voor de leegstand op de route van het station naar het winkelcentrumgebied van Hoofddorp. Welke mogelijkheden hoor je in de uitleg van de gastdocent? Welke zones zie je? Welke locaties kiezen jullie en waarom? Wat is de doelgroep? En wat zijn de behoeften?

Adam Elzakalai

Om te lezen: verslag symposium Towards a Better Airport Region

Op vrijdag 31 oktober 2014 organiseerde het Podium voor Architectuur het symposium Towards a Better Airport Region/Op weg naar een betere luchthavenregio in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam. Het was een succesvolle middag waarin een volle zaal luisterde en meediscussieerde met negen inspirerende sprekers die hun visie gaven op de toekomst van de luchthaven Schiphol en het omliggende en onlosmakend verbonden landschap van Haarlemmermeer.

Het verslag van het symposium kunt u nu nalezen met daarin alle standpunten en bevindingen van de sprekers:

Schuurplaatsen en leegstand in Haarlemmermeer

Op zoek naar een locatie voor een start-up, pop up store of locatie voor experiment? Sinds 2011 heeft het Podium voor Architectuur leegstand & herbestemming in Haarlemmermeer op het programma staan. Waar zijn locaties voor experiment van ondernemers, ontwerpers en musici in een gebied dat te midden van bedrijvigheid veel leegstand kent? Ook dit jaar gaan we met die vraag aan de slag. 

'Dit is (g)een werkplek'

Jonge denkers werken in februari en maart aan ideeën voor een werkplek in of rond de Fruittuinen en het Wandelbos in Hoofddorp. Een in de toekomst te realiseren ontmoetingsplek zorgt voor nieuw gebruik en aantrekkingskracht en daarmee voor een opwaardering van het gebied. De werkplek speelt in op nieuwe vormen van werken en ontmoeten en spreekt tot de verbeelding.

Leerlingen ontwerpen een follie-achtig object: een bouwwerk met een knipoog. 'Ceci n'est pas une pipe', zoals de opdrachtgever als voorbeeld gaf. 

Brugdorpen - parels aan de Ringvaart (pre-meesterproeven VO)

De afgelopen weken vonden er weer een paar mooie momenten plaats in de onderwijsprojecten waarbij Podium betrokken is. De resultaten van vier pre-meesterproefprojecten werden gepresenteerd op het Kaj Munk College. Podium was opdrachtgever en begeleidde onder andere een project over de toegankelijkheid van Schiphol voor visueel beperkten, en een project over een duurzame verbinding tussen station en het centrum van Hoofddorp. We hopen in de toekomst meer enthousiaste jongeren te kunnen begeleiden bij actuele ruimtelijke opgaven.

Foto: ETH Zürich

Luchthavenserie - Op weg naar een betere luchthavenregio

Sinds twee jaar organiseert het Podium verschillende lezingen over de luchthaven Schiphol en de omgeving. Ook dit jaar en volgende jaar besteden wij veel aandacht aan dit gebied met al zijn facetten en netwerken. Houd onze website in de gaten voor data en programma details. 

Welkom in de Metropo(o)lder - jaarprogramma 2015

Als geweten van de regio heeft het Podium voor Architectuur dit jaar weer een uitgebreid en inspirerend programma in de steigers staan. Workshops, expertmeetings, symposia, exposities, wedstrijden, etcetera. Voor een uitgebreid publiek en met vele verschillende sprekers en deelnemende organisaties. Het programma wordt georganiseerd rondom, over en op het landschap van Haarlemmermeer en gaat in op verschillende thema's vanuit uiteenlopende invalshoeken.

Dit jaar staat centraal 'op weg naar een betere luchthavenregio' en tijdelijke ruimtes en bestemmingen. Ook het bieden van impulsen voor stedelijke vernieuwing en voedselproductie, bebouwing, landschapsarchitectuur en stedelijke ontwikkeling in de huidige en toekomstige tijd passeren de revue.

Fonds 21 steunt Podium voor Architectuur in het Voortgezet Onderwijs

Verheugd waren wij met het nieuws in oktober dat Fonds 21 (voorheen SNS REAAL Fonds) onze projecten in het onderwijs steunt. We kunnen de samenwerking met scholen en partners intensiveren, uitbreiden en verdiepen en hopen inhoud te kunnen uitwisselen en werkwijze te kunnen delen met anderen.

We hebben de ambitie projecten beter zichtbaar en overdraagbaar te maken voor een breed publiek. Actuele projecten op maat, ontwikkeld en begeleid vanuit expertise, aansluitend bij de wereld van jongeren en voorbereidend op deelname aan de maatschappij van de toekomst.

Pagina's