Podiumblog

Publicatie Tussen Tijd

Tussen Tijd

Gebruik van ruimte in transitie

De huidige manieren van ontwikkelen, plannen en bestemmen lijken in de crisis hun betekenis en waarde te verliezen. De behoefte naar flexibiliteit en nieuwe manieren van integrale samenwerking is voelbaar. Deze behoefte manifesteerde zich tijdens de reeks lezingen en expertmeetings die Podium voor Architectuur voorjaar 2012 rondom het thema ‘Leegstand & HerBestemmingsplannen’ heeft georganiseerd.

Kinderworkshop ‘Insectenhotel’ 15 juni 2013

Na groot succes van voorgaande keren, verzorgde het Podium voor Architectuur op zaterdag 15 juni 2013 wederom de workshop ‘Insectenhotel’, bedoeld voor kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar. Prachtige kleiwerken zijn het resultaat van twee uur hard werken. De bouwwerkjes staan nu te drogen en worden binnenkort gebakken. De ouders worden ingelicht wanneer de kunstwerkjes kunnen worden opgehaald.

Project ‘Restruimte en Randverschijnselen’ van start!

Van juni t/m oktober 2013 werkt het Podium voor Architectuur samen met jongeren aan het project ‘Restruimte en Randverschijnselen’. Doel van dit project is restruimte en randverschijnselen in Haarlemmermeer te verbeelden. Het Podium vraagt jongeren het gebruik en de invulling van deze ruimtes door middel van foto’s, geluids- en videofragmenten vast te leggen en in te zenden.

De Ringvaart, Haarlemmermeer foto door John van Loon

Haarlemmermeers water

Op woensdag 10 april gaf Corniel van Leeuwen, adviseur in watermanagement bij de gemeente Haarlemmermeer, op het Kaj Munk College de aftrap voor het project ‘Haarlemmermeers Water’. Leerlingen uit de derde klas Technasium gaan op zoek naar een toekomstplan waarin water de identiteit van Haarlemmermeer verbeeldt, door het een zichtbare en bruikbare plaats te geven in het landschappelijk ontwerp. Deze identiteit zal gekoppeld zijn aan het dagelijks leven in Haarlemmermeer: wonen, werken en recreëren.

Publicatie Leegstand & HerBestemmingsplannen

Naar aanleiding van de lezingenreeks en de reeks expertmeetings die het Podium voor Architectuur afgelopen voorjaar rondom het thema ‘Leegstand & HerBestemmingsplannen’ heeft georganiseerd is het Podium bezig met het samenstellen van een publicatie rondom deze brede thematiek. De hoofddrager voor de publicatie zijn de verslagen van de vier expertmeetings. Voor de publicatie willen we rondom deze vier thema’s op verschillende wijze de verhalen over herbestemming vormgeven; in de vorm van een artikel, interview of column.

Nieuwe generaties nieuwe steden

Nieuwe Generaties & Nieuwe Steden: Dwarsdoorsnede NL

FORUM Onderzoeksinstituut voor Multiculturele Vraagstukken, Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol, Architectuurcentrum Aorta en Architectuurcentrum Twente doen onderzoek naar de visie van nieuwe generaties op de leefomgeving (2030). Samen zoeken zijn een interdisciplinair antwoord op de vraag:

Pagina's