OPROEP! Fotowedstrijd 'Destination Rijsenhout'

Podium voor Architectuur organiseert een fotowedstrijd voor fotografen die vanuit hun idee, mening of visie de kansen voor Rijsenhout verbeelden. Rijsenhout is een voormalig kassenbouwgebied dat al een decennium beheerst wordt door de Rijksreservering van de parallelle Kaagbaan. Er mag niet bijgebouwd worden en er is geen financieel draagvlak om het dorpscentrum te vernieuwen. Inwoners van het dorp proberen leven te blazen in plannen voor bedrijvigheid en nieuwe woonvormen, maar het ontbreekt aan verbeelding om een invulling te geven aan deze kansen. We roepen fotografen op aan te tonen dat Rijsenhout de meeste kansrijke locatie is in Haarlemmermeer om circulariteit met wonen, werken, recreëren, nieuwe bedrijvigheid en voedselproductie te koppelen.

Een vakkundige jury van fotografen en experts maakt uit alle inzendingen een selectie van ca. 30 foto's van de bestaande situatie en de kansen voor Rijsenhout. Deze foto's worden tentoongesteld tot en met 30 juni 2018 in het Cultuurgebouw te Hoofddorp. De expositie opent op de Dag van de Architectuur, zaterdag 2 juni 2018 om 12.00 uur.

Introductielezing en excursie
Woensdag 4 april van 18.30-20.30 uur organiseren we een introductielezing door Piet Brandjes (Regiegroep Rijsenhout) en een excursie met fotograaf Loek van Vliet door Rijsenhout. Meld je aan via info@podiumarchitectuur.nl o.v.v. het onderwerp.

Foto's van de bestaande situatie en een referentiebeeld (wereldwijd) in één beeld (zie het voorbeeld hieronder). Foto's kunnen met of zonder beeldbewerking worden aangeleverd. De foto's (maximaal 3 per deelnemer) kunnen ingestuurd worden van 16 april tot 14 mei 2018. De algemene voorwaarden voor deelname vind je hier.