Onderzoek naar huisvestingsproblematiek in Haarlemmermeer

Vincent van Dam (23) deed in opdracht van Podium voor Architectuur onderzoek naar de huisvestingsproblematiek in de gemeente Haarlemmermeer. Huisvestingsproblematiek in de Haarlemmermeerpolder – Kansen voor een inclusieve Metrop(o)lder is een studie naar gentrificatie en verdringing op de woningmarkt in Haarlemmermeer. Het onderzoek is uitgevoerd voor het behalen van een bachelor Ruimtelijke Ordening en Planologie aan de Hogeschool van Rotterdam.

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt ‘Wat kan de gemeente Haarlemmermeer doen om een inclusieve Metropo(o)lder te worden en te blijven?’ Het doel van het onderzoek is enerzijds de kwalitatieve woningvraag -en behoeften van woningzoekenden in Haarlemmermeer in kaart te brengen, en anderzijds Podium voor Architectuur handvatten te leveren voor het meerjarenprogramma op dit gebied.

Wie zijn die woningzoekenden? Voor dit onderzoek zijn zeven doelgroepen gekozen: senioren, statushouders, studenten, zorgbehoevenden, starters, zzp’ers en echtgescheidenen. Per doelgroep is geprobeerd de algemene situatie te schetsen. Vervolgens zijn per doelgroep twee tot vier interviews gehouden met woningzoekenden. De respondenten zijn op verschillende manieren gevonden, via een Facebookoproep, een oproep in de nieuwbrief van Podium of via het netwerk van Podium.

Om een inclusieve Metropo(o)lder te worden en te blijven moet de gemeente Haarlemmermeer meer inzetten op synergie tussen een fijnmazig doelgroepenbeleid én een generiek woonbeleid, concludeert Van Dam. Hij doet ook diverse aanbevelingen. Lees hier het volledige onderzoek.

In zijn onderzoek is Van Dam ‘niet tot opmerkelijke of vernieuwende conclusies en aanbevelingen gekomen’. Wel heeft hij ‘heel opvallende situaties in Haarlemmermeer naar voren gebracht’. In de discussies die Podium organiseert, worden beleidsmakers, ontwikkelaars en andere organisaties zich steeds meer bewust van deze situaties.