Oproep afstudeeronderzoek: deel uw ervaring als woningzoekende!

Kees van der Veer- Hoofddorp Floriande

Op dit moment melden vele verschillende groepen zich op de sociale woningmarkt die geen geschikte woonruimte kunnen vinden. Jongeren, studenten, starters, alleenstaanden na of tijdens een scheiding of mensen die na ontslag uit een zorginstelling dreigen op straat te komen. Vaak duurt het lang voordat zij een (geschikte) woning kunnen vinden. Jarenlang is er te weinig gebouwd is en nu wordt er nog steeds te weinig gebouwd. Daarbij valt vooral op dat het aanbod van woningen niet op de vraag/behoefte van de woningzoekende aansluit.

Vincent van Dam doet voor het Podium voor Architectuur momenteel zijn afstudeeronderzoek naar deze huisvestingsproblematiek in de gemeente Haarlemmermeer. Zijn doel is de vraag van deze diverse groepen beter in beeld te brengen om zo vraag en aanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. Het onderzoek moet er uiteindelijk in bijdragen dat er minder lange wachttijden ontstaan om een geschikte woning te kunnen vinden. 

Oproep voor woningzoekenden
Om zijn onderzoek te bekrachtigen is Vincent op zoek naar verhalen van woningzoekenden of bewoners die al een woning hebben gevonden in de Haarlemmermeer, die zich herkennen in deze 'woningnood' situatie. Bent u of kent u iemand die klem zit en graag vertelt over zijn of haar ervaring met het zoeken naar een woning? Wilt u uw hart luchten over wat u meemaakt of hebt ervaren bij het zoeken naar een woning waarin u vreugde of verdriet heeft meegemaakt? Dan zouden wij het zeer op prijs stellen als Vincent uw verhaal mag gebruiken voor zijn onderzoek. Heeft u interesse om uw verhaal te vertellen? Dan kunt u Vincent e-mailen op vvandam@podiumarchitectuur.nl

Door deze verhalen uit de praktijk te bundelen, geven we de verschillende woningzoekenden een stem en kan aangetoond worden dat er allerlei verschillende groepjes/niches op de woningmarkt zijn. Het aanbieden van deze bundel persoonlijke verhalen aan de instituties die verantwoordelijk zijn voor het aanbod, resulteert hopelijk in een betere afstemming van vraag en aanbod. Daarmee hopen we op termijn de (dreigende) woningnood te verminderen.