Dromenboek

Tijdens de Fotovloot heeft het Podium een begin gemaakt met het dromenboek vol toekomstdromen over Haarlemmermeer. Op thema’s als voedsel, sociale cohesie, waterrecreatie en wonen is er een begin gemaakt met dromen over de toekomst. Maar er zijn nog veel meer thema’s om over te dromen; denk aan verkeer, voorzieningen en Schiphol. Om zoveel mogelijk dromen te verzamelen komt er vanaf half januari de gelegenheid om via de website uw toekomstdroom aan te leveren.