Podiumblog

Vervoersstromen Schiphol

Op het Kaj Munk College is de afgelopen maanden gewerkt aan het Science-project ‘Vervoersstromen Schiphol’. Bart de Jong (strategisch adviseur) en Joost van Faassen (Urban Designer) werken in opdracht van de gemeente Haarlemmermeer aan ruimtelijke opgaven op en rond Schiphol. Zij vroegen de leerlingen een handje te helpen bij het oplossen van knelpunten in de vervoersstromen op deze bijzondere plek.

Duurzame Producten voor Haarlemmermeer

Het begrip ‘Duurzaamheid’ wordt steeds meer gebruikt als het gaat over bouwen, leven en ontwikkelen. Hoe maken we dit “containerbegrip” concreet? Leerlingen van het Kaj Munk College deden een poging hiertoe tijdens het Onderzoek & Ontwerp-project ‘Duurzame Producten’.

Bas Pruyser, industrieel ontwerper (Pruyser Design), is zich bewust van het belang van duurzaam ontwerpen. Als opdrachtgever in dit project, vroeg hij leerlingen een herontwerp te maken voor een bestaand product of object, waarbij het nieuwe product (meer) duurzaam verantwoord is.

Kinderworkshop Wonen in een warm land

‘Wonen in een warm land’ was het thema van de kinderworkshop georganiseerd door het Podium op zaterdag 18 januari 2014. Hoe ziet de bebouwde omgeving er uit in een warm land? Margreet van der Vlies van Atelier Habitat komt zelf uit een warm land en begeleidde de workshop. De foto’s tonen ontwerpen door de kinderen die aanwezig waren.  

De fiets: dé oplossing voor duurzaam lokaal vervoer?

Verslag deel 1 lezingenreeks ‘Hoe duurzaam is duurzaam’
Wat versta jij onder duurzaamheid? Hoe geef je duurzame ideeën vorm, welke materialen gebruik je ervoor? Op 23 januari vertelden in de Podiumzaal van Pier K in Hoofddorp drie ontwerpers hun verhaal over de manier waarop zij de wereld schoner, aantrekkelijker en beter toegankelijk maken. Onder de noemer ‘duurzame mobiliteit’ presenteerden zij alle drie een ontwerp voor een fiets, maar voor elk van de ontwerpers gold dat het niet zomaar een fiets was.

Pagina's