(T)huis voor Spoedzoekers

Sectie
Wonen
Artikelen

Deze publicatie is de neerslag van een reeks bijeenkomsten tussen 2015 en 2017 onder de noemer (T)huis voor ontheemden, over de druk op de regionale woningmarkt, georganiseerd door Podium voor Architectuur Haarlemmermeer en Schiphol.

Mede door de komst van een groot aantal statushouders (vluchtelingen die een vergunning/status hebben om in Nederland te verblijven) neemt de druk toe omdat de toestroom van vluchtelingen iedere gemeente confronteert met de primaire opvang en het beschikbare aanbod van lokale huurwoningen. Terwijl de druk op de woningmarkt al groot is.

Klik hier voor de publicatie

Waar moeten we aan denken bij het ontwerpen van behuizing voor spoedzoekers?

Veel gemeenten en corporaties hebben moeite de grote toestroom op te vangen. Maar de opgave gaat verder dan dat: er zijn niet alleen te weinig woningen voor statushouders, meer groepen die zich op de woningmarkt bevinden hebben moeite met het vinden van passende woonruimte. Het is nodig de focus te verbreden naar zogenoemde ‘spoedzoekers’: de gemiddeld 10 procent van de mensen in Nederland die op zoek zijn naar tijdelijke en flexibele woonruimte, zoals jongeren, studenten, mensen in echtscheiding en arbeidsmigranten.

(T)huis voor spoedzoekers is het vervolg op een serie lezingen in 2015-2017 over de opvang van ontheemden in de regio.

Wie zijn ze, en wat zijn hun wensen? Podium definieerde welke groepen met spoed op zoek zijn naar een (tijdelijke) woning: statushouders, jongeren, studenten, senioren en mensen in scheiding.

Woningcorporatie Ymere en Podium hebben een verkennende ontwerpopgave geformuleerd op weg naar een publicatie die als toets kan functioneren bij de opgave van inclusief wonen. Vier jonge Syrische statushouders (allen ontwerpers) werkten met twee lokale architectenbureaus aan de opgave en presenteerden deze verkenning aan (ervarings)deskundigen. De jonge onderzoeker Vincent van Dam deed een aanvullend onderzoek dat resulteerde in het rapport Huisvestingsproblematiek Haarlemmermeer, gemonitord door het lectoraat Planologie van Hogeschool Rotterdam.