Kansenborden: Gericht op circulair en modulair bouwen

Sectie
Wonen
Ontwerpen

Hoe kunnen we tijdelijke gronden benutten, erf delen, zorg en wonen verbinden? Een dialoog op weg naar concrete stappen, vanuit concrete vragen, met concrete randvoorwaarden.

Wie heeft welke initiatieven, waar liggen kansen op samenwerking, wat zijn gewenste locaties en financieringsmodellen? Kom Kansenborden, gericht op circulair en modulair bouwen: Small – Medium - Large

Programma

  • 3 pitches
  • 3 routes
  • 9 aanvullende initiatieven
  • = X concrete stappen

Pitch 1

Burgerinitiatief Circulair Wonen in Haarlemmermeer wil mooi, betaalbaar en duurzaam wonen mogelijk maken voor starters, alleenstaanden, gezinnen en senioren. Modulaire woningen tot 95m2 op private pachtgronden of in CPO. Kleiner wonen maar grootser leven.

Pitch 2

Mieke Elzenga sociaal werker en sociaal ondernemer zoekt vanuit LiberTerra Stolpboerderij boerderijen om in te zetten voor nieuwe inclusieve woonvormen, werk en scholing. Met focus op natuur en behoud van erfgoed.

Pitch 3

AM en Finch Buildings ontwikkelen een circulair en modulair wooncomplex van massief hout. In het complex komen 8 appartementen voor starters op de woningmarkt. Het project wordt gerealiseerd binnen de ambities van Wickevoort.

Gespreksleiding: Paul Bos

Getekend Verslag vertaalt de initiatieven, routes en concrete stappen in het Kansenbord Haarlemmermeer

Aanmelden

Er is plaats voor 35 constructieve denkers en doeners. Uitnodiging op persoonlijke titel. Geen uitnodiging ontvangen en toch aanwezig zijn? Laat het weten via

Podium voor Architectuur organiseert deze dialoog in samenwerking met Circulair Wonen in Haarlemmermeer en gemeente Haarlemmermeer